Vi er ejet af forsikringstagerne

Himmerland Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab og ejet af forsikringstagerne. Det giver en helt speciel form for forsikringsselskab, hvor fokus altid er den enkelte forsikringstager.

At være et gensidigt forsikringsselskab betyder bl.a., at selskabet har en delegeret forsamling, der består af forsikringstagere, som er valgt til at være selskabets repræsentanter i hver deres lokalområde. Antallet af delegerede afhænger af antallet af forsikringstagere i området.

Himmerland Forsikrings bestyrelse er valgt af de delegerede, og er selskabets øverste myndighed.

Himmerland Forsikring koncernen

Himmerland Forsikring består i dag af en række koncernforbundne selskaber:

  • Moderselskabet: Himmerland Forsikring gs.
  • Datterselskaberne: Concordia Forsikring as. (herunder Ærø Brand Forsikring, Læsø Brand Forsikring, Dyrekassen Danmark og Dansk Hesteforsikring), Himmerland Salg & Service as. samt Himmerland Ejendom & Bolig as.

Koncerndiagram

 

Himmerland Forsikrings bestyrelse:

Erling Sørensen - Formand
Niels Quist-Jensen - Næstformand
Bjarne Møller Bertelsen
Torben Søgaard Jensen
Kresten Hyldahl
Helle Aagaard Simonsen
Kristian Bollerup

Direktion:
Ole Færch - Adm. direktør

Ønsker du en oversigt over de delegerede i Himmerland Forsikring, så kan du hente den her:

Delegerede