Enkeltstående rabataftaler

Himmerland Forsikring yder rabat på forsikringspræmien på udvalgte privatforsikringer indtegnet til ansatte i Himmerland Forsikring-koncernen og ansatte i Jutlander Bank.