Gør fritidshuset klar til en ny sæson

14. marts 2017 08:05
Giv huset et grundigt tjek, så vinterens skader kan blive udbedret, for eksempel sprængte vandrør!

Selv om nogle af vinterens skader kan være forsikringsdækket, skyldes mange af vinterens "ar" fugt-, frostskader, eller skader fra tø-vand, der er trængt ind gennem utætheder på tage og i vægge. Det er skader, som kan blive særdeles dyre at udbedre, hvis ikke de bliver opdaget i tide og repareret med det samme. Og netop fordi den type skader sjældent dækkes af forsikringen, kan det blive endog meget dyrt for sommerhusejeren at springe forårstjekket over.

Hvad et forårstjek af sommerhuset bl.a. kan omfatte, fremgår af disse punkter, der kan give inspiration til et par arbejdsomme dage til gavn for sommerhuset og i den sidste ende til gavn for sommerhusejerens pengepung.

  • Det første og måske vigtigste tjek sker, når der åbnes for vandet.
  • Åben langsomt for vandet, samtidig med at aftapningsstederne overvåges. Dermed kan du hurtigt lukke, hvis en utæthed pludselig skulle vise sig. Når der er åbnet helt op, og du har sikret dig, at alle aftapningssteder er lukket, skal din vandmåler stå helt stille. Gør den ikke det, har du en utæthed, som du hurtigst muligt bør finde og få udbedret.
  • Kontroller at vandlåse under køkken- og håndvaske er tætte. Husk også toilettets vandlås.
  • Undersøg at køleskab, fryser og komfur fungerer og afprøv husets elektriske relæ.
  • Se vægge og lofter nøje efter. Fugtskjolder kan afsløre utætheder fra tag, omkring skorsten, eller afsløre at der kommer vand ind i huset fra tagrender eller fra tagnedløb.
  • Tagbeklædning, skorsten samt skorstenens ind- og afdækning efterses for skader.
  • Tagrender, tagnedløb og tagbrønde kontrolleres.
  • Vinduer og døre efterses. Der skal måske smøres hængsler eller det kan være nu, at den gamle lås bør udskiftes.
  • Endelig er det en god ide, at gå træerne efter, og se om der er grene, der bør fjernes.
  • Skulle der under gennemgangen af huset dukke en skade op, f.eks. fra en vinterstorm, er det endnu ikke for sent at anmelde skaden til forsikringsselskabet - bare anmeldelsen sker hurtigst muligt efter man har fået kendskab til skaden.